http://www.tray-fa.com

Meyve Cesitlerine Göre Muhafaza Kosullari Print E-mail

ELMALARIN MUHAFAZASI

Depolanan çeşitlerde en çok elma muhafaza edilir. Optimum şartlarda bütün yıl saklanabilir. Ekonomik olarak 6-8 aydır. Uzun süre muhafaza için kışlık çeşitler tercih edilir. Meyveler yeme olumuna gelmeden önce toplanmalıdır. Çok erken toplamak zararlıdır.çok iri çeşitleri muhafazası zordur. 55-75 mm çapındakiler en uygundur. Sıcaklığın depo sıcaklığına gelmesi 3-4 günde olmalıdır.

       Elmalarda uygun şartlarda kayıp %4 ü pek geçmez. Hasattan sonra 20 C0 de 1 gün bekletilen meyveler   0 C0 de bir hafta beklemiş gibi olgunlaşır. -2 C0 den aşağı derecede donar, -1,7 C 0 de nin altında muhafaza tehlikelidir. Bazı çeşitlerde  0 C0 i normaldir. Oransal nem % 85- 90 olmalıdır. Bazı çeşitlerde ani sıcaklık değişimi zararlıdır. Golden çeşidi kısa sürede 0 C0 düştüğünde zararlanmazken, Jonathan çeşidinde yavaş düşürülmelidir. Hava neminin dalgalanmasına da mani olunmalıdır. Elmalardaki % 4-6 su kaybı gözle dahi görülebilir. Elma kasalarının altına kağıt koymalıdır, yan ve üst kısma koymak zararlıdır.

ARMUTLARIN MUHAFAZASI

    Armutların soğuk hava depolarında muhafazası için olgunluk zamanı ve derim önemlidir. Armutlar depoya olgunlaşmadan konulur. – 1, 0 C0 de muhafaza başarılı olur. Armutlar yüksek solunum ısısına sahip olduklarından muhafaza odaları sık sık havalandırılmalıdır. Elmaya göre daha çabuk su kaybederler, nem % 90 olmalıdır. Düşük sıcaklıklarda mantari hastalıklar azalır. Elmalarda muhafaza müddetinin 1/3 ünde maximum solunuma ulaşıldığı halde armutlarda son zamana kadar düşük sıcaklıkta uzun süre kalan armutlar normal yeme olumuna gelmezler. Böyle armutlar yeşil renkli, tatsız olur aromaları yoktur. Depoda kalma süresiyle orantılı olarak depodan çıkartılıp normal koşullara alındığında olgunlaştırma süresi artırılır.

AYVANIN MUHAFAZASI

    Ayvalar 2-4 C0 de,  % 85- 90 nemde muhafaza edilir. Sıcaklık yavaş düşürülmelidir. Muhafaza odasında tek ayva olmalıdır. Başka ürünlerle muhafaza çabuk sararma olur ve 20 C nin altında meyve eti kararır.

ERİĞİN MUHAFAZASI 

Erikler için muhafaza sıcaklığı -0.5 ila + 0.5 C0 arasında, oransal nem % 90 olmalıdır. Sofralık ve kurutmalık erik çeşitleri uzun süre muhafazaya dayanmazlar. Muhafaza süresi çeşide ve depo koşullarına göre 2 -8 haftadır.  Bu zaman sonunda yumuşak etli çeşitlerde fazla bir yumuşama olacağından ticari değerini kaybeder. İçlerinde çürüme, et kararması, lezzet kaybı olur. Meyvelerin depodaki görünüşüne bakıp fazla iyimser olunmamalıdır. Çünkü 3 gün sonra şiddetli bir bozulma meydana gelir. ayrıca erikleri düşük sıcaklıklara ani olarak koymakta meyve etinde iç çürümelere neden olur.  

ŞEFTALİNİN MUHAFAZASI

      Şeftaliler depolarda uzun müddet muhafaza edilemez. Meyveler depolama sırasında kalitesini ve yeme olumunu çok kısa bir sürede kaybeder. En iyi -0.5, + 0.5 C0 de ve % 90 oransal nemde muhafaza edilir. Muhafaza müddeti erken olgunlaşanlarda 2- 4 hafta, geç olgunlaşanlarda -1, +1 C0  ve % 85 -90 oransal nemde 4- 8 hafta muhafaza edilir. Renk olmamış şeftaliler 20- 25 C0  de 1 – 5 gün bekletilerek renk alması sağlanır. Yapılan bir araştırmada muhafazaya almadan önce 52 C0 de 2 -2.5 dakika sıcak su banyosuna konulması çürümeyi önlemiştir.
  
KAYSILARIN MUHAFAZASI

     Kaysıların ticari olarak depolanması söz konusu değildir.  Muhafaza genellikle bazı soğuğa hassas çeşitler dışında  -1C0  de 2 -4 hafta yapılabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda kepekleşme görülür ve tad kaybolur.

KİRAZ VE VİŞNELERİN MUHAFAZASI

   Muhafaza süresi -1 , +1 C0  de 4 hafta kadardır. Düşük sıcaklıklarda dayanıklılık artar fakat tad azalır. Vişnelerde tad azalması görülmez. Kiraz ve vişnelerde  depo havasındaki yüksek CO2 muhafaza süresini uzatır. % 10 CO2 oranı iyi sonuç verir.

FINDIĞIN MUHAFAZASI

    Fındık +1 C0  sıcaklık ve % 65 oransal v,nemde 1 sene muhafaza edilebilir. Fındık içersindeki bazı yağ oranları çok fazla olduğundan yüksek sıcaklıklarda yağlar parçalanarak esterleri meydana getirmekte, buda fındığın ekonomik ömrünün azalmasına neden olmaktadır.  Oransal nemin fındığın meyve kalitesine etkisi çok önemlidir. Yapılan bir araştırmada +1 C ve %65 oransal nemde tombul, palaz ve sivri fındıklar kabuklu ve iç meyvelerde en yüksek puanı alırken 12 C0 ve % 85 nemde en düşük kaliteyi vermiştir. Yüksek nem iç fındıkları kabuktan daha fazla etkileyerek kalite kaybına neden olmuştur. Yüksek sıcaklıkta kalite kaybına neden olmuştur.  Fındık içersindeki nem % 45 olduğunda  +1 C0 nin altında muhafaza edilebilir.  Muhafazaya dayanıklılık bakımından çeşitler arasında da fark vardır. Palaz en dayanıklı, sonra sivri ve tombul çeşitleri gelmektedir. Donma zararı genellikle – 10C0 de başlamakla birlikte çeşitlere göre farklılık göstermektedir.iç fındıklar daha az derecede donarlar.  % 4-5 nem bulunan iç fındıkların extrem şartlar dışında donma zararı az olmaktadır.

    Fındıkların nakli sırasında nem ve sıcaklık kontrolleri yapılmalı, ambalajlamada iç fındığın ezilmesini önleyen karton kutular kullanılmalıdır. Nem ve sıcaklık kontrolü bulunmayan taşıtlarla nakliyede oransal nem fazla  olduğunda fındıkların su ile teması kesilmelidir. Depoya konulacak ambalaj tipleri depo havasını meyvenin iç kısımlarına kadar girmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.

ÜZÜMÜN MUHAFAZASI

     Üzüm  iyi bir depolama koşulunda uzun süre başarı ile muhafaza edilebilir. Üzümde hasat edildikten sonra olgunlaşma devam etmez, onun için yeme omluna gelen üzüm hasat edilir. Sıcaklık üzüm çeşitlerine göre değişir. Üzümlerde arzu edilen sıcaklığa süratli bir şekilde düşürmek gerekir. -1 ila 0 C0  sıcaklık % 90 -95 oransal nem uygundur. Üzümde % 1- 1.5 su kaybı görünüşünü bozar. Üzümde istenilen sıcaklığa düştükten sonra hava değişimine gerek yoktur.  Üzümler depoya konmadan önce Botrytis cineria ( kızıl çürüklük ) mantarlarına karşı kükürtlü fümigasyon yapılmalıdır.

ÇİLEĞİN MUHAFAZASI 

     Çileğin uzun süre muhafazası çok zordur. Nakliye ve muhafaza ancak birkaç gün sürer. -2  , 0 C0 de muhafaza edilir. Çilekte % 90 nın üzerinde su vardır. Bu su kaybolmamalıdır. Depodan çıkmadan önce üzerinde su damlaları kondanse olmalıdır.

İNCİRİN MUHAFAZASI

   İncir muhafazaya çok hassas olup ancak çok kısa bir zaman için muhafaza edilebilir.  Depoda sıcaklık -1 , 0 C0  oransal nem %90 olmalıdır.

MUZUN MUHAFAZASI

Muz için eniyi depolama şartı 11,5 – 14,5 C0  sıcaklık ve % 90 – 95 oransal nemdir. Muz olgunlaşmış ise sıcaklık yükseltilebilir. Üşüme zararı kahverengi çöküntüler halinde muzun üstünü kaplar. Sarı muzlarda oransal nem % 85 -90 olmalıdır. Muhafaza süresi yeşil muzlarda 3 -4 haftadır. Olgunlaşma 3 şekilde yapılır.
1- Hızlı olgunlaştırmada sıcaklık 18 -20 C0 oransal nem % 85 -90 dır. Olgunlaşmada modern yöntemler kullanılır. Etilen ile havalandırma yapılmadan 24 saatte olgunlaşma sağlanır.
2- Yarı hızlı olgunlaştırmada ise sıcaklık 18 -20 C0  , etilen aynı konsantrasyonda yarı havalandırma ile 24 -48 saatte olgunlaştırılır.
3- Yavaş olgunlaştırmada sıcaklık 15 -16 C0  oransal nem % 85 -90, aynı konsantrasyonda etilen ile tamamen havalandırmak suretiyle 4 -6 günde muzlar yeme olumuna gelirler.

LİMONUN MUHAFAZASI

Sarı renkli limonlar için 2 - 4 C0 uygundur. Yeşil limonlar için 10 – 13 C0 olmalıdır. Düşük derecede muhafaza edilen limonlar depodan çıktıktan kısa bir süre sonra çürümeye başlar. Hava nemi % 85 – 90 civarında olmalıdır. % 85 den az olduğunda meyve su kaybeder ve kuruma meydana gelir. Depoda bulunan  olgunlaşmayı hızlandırıcı etilen gazının kısa bir sürede depodan uzaklaştırılması gerekir. Yatak limonların muhafazasında limonların üzeri kağıtla kaplanmalıdır.

PORTAKALIN MUHAFAZASI

    Portakalı optimal depolama şartları yetişme bölgelerine göre değişmektedir. 4 -7 C0 arası sıcaklık ve %85 -90 oransal nem muhafaza için en iyi koşuldur. Dikkat edilmesi gereken oda havasının günde 30 defa değişecek şekilde ayarlanmasıdır. Oransal nem fazla olduğunda penicillum küfü hastalık meydana getirebilir. Ambalajlama yapılırken kağıtlarla muhafazaya alınması hastalığı azaltabilir.

ALTINTOPUN  MUHAFAZASI

   Altıntopların depolama başarısı meyvenin durumuna, olgunluğuna, ambalajına bağlıdır. Çok olgun ve etilenle sarartılanlar muhafaza edilmezler. 12 -14 C0  sıcaklık ve % 85 -90 oransal nem en uygunudur. Daha az sıcaklıkta 3 -4 günde hemen satılmalıdır.  Düşük nemde kabuk hastalığı, yüksek nemde mavi ve yeşil çürükler oluşur. Kimyasal muamelesi limon gibidir.

 
< Prev   Next >

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter