http://www.tray-fa.com

Bakan Eker, Boga Test Merkezi-Gen Bankasi ve Biyoteknoloji Ünitesinin Açilisini Yapti Print E-mail

Bakan Eker, Boğa Test Merkezi-Gen Bankası ve Biyoteknoloji Ünitesinin Açılışını Yaptı 
 
Lalahan Hayvancılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Boğa Test Merkezi, Gen Bankası ve Biyoteknoloji Ünitesi’nin açılışını yapan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, “2 milyon doz spermanın üretilebileceği, 100’ün üzerinde test boğasının korunabileceği bu merkez, hayvancılığımızın gelişiminde büyük katkılarda bulunacak” dedi.


Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 21 Temmuz 2010 tarihinde Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Lalahan Hayvancılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki, Boğa Test Merkezi, Gen Bankası ve Biyoteknoloji Ünitesi'nin açılışını yaptı. Bakan Eker törende yaptığı konuşmada, bu merkezde test edilecek boğalar ve onlardan elde edilecek spermaların Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Lalahan Hayvancılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün, Türkiye'de hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlamış bir enstitü olduğunu, kendisinin de meslek hayatının 5 yılını bu enstitüde yönetici olarak geçirdiğini söyleyen Bakan Eker, Enstitünün gerek küçükbaş gerek büyükbaş hayvancılıkta önemli fonksiyonlar icra ettiğini, burada önemli araştırmaların yapıldığını ifade etti. ''Bu enstitüyü Türkiye'nin ihtiyaçlarını gidermede daha etkili, daha fonksiyonel bir duruma getirmemiz gerekiyordu. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz test ve gen merkezi bu faaliyetleri itibariyle özellikle sığırcılıkta, hayvan gen kaynaklarının korunması, geliştirilmesinde, test edilecek boğaların bakımında ve hayvancılıkta kullanılacak damızlık materyalinde önemli bir enstitüsü olacak. Burası 2 milyon doz spermanın üretilebileceği, 100'ün üzerinde test boğasının korunabileceği bir merkez konumundadır'' diyen Bakan Eker, merkezin Türkiye'nin önemli miktarda ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteye sahip bulunduğunu, embriyo transferi laboratuarı, genetik laboratuarı ve hayvan besleme laboratuarının da enstitünün ayrı bir fonksiyonunu oluşturduğunu belirtti.


Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, hayvancılığın geliştirilmesinde genetik materyalin önemine işaret ederek verimi belirleyen iki temel unsurdan biri olan genetik materyalin bir hayvanın veriminin tek başına yüzde 65'ini etkileyecek temel parametre olduğunu, kalan yüzde 35'lik oranın da çevre şartlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker şöyle konuştu:


“Bu merkezde önceki yıllarda da suni tohumlama laboratuarı vardı. Kamu kuruluşları içerisinde sığırlarda ilk embriyo transferi 1988'de bu merkezde yapıldı. Enstitü o tarihte embriyo transferi ile Türkiye'nin gündemine geldi. Rahmetli Adnan Kahveci de bu merkezi ziyaret etmişti. Enstitü Türkiye'de embriyo transferi, biyoteknoloji, sığırlarda genetik çalışmalar konularında önemli birikime sahiptir. Bu tesislerin yapımı için 1,5 milyon lirayı geçen bir yatırım yapıldı.
 
Tarım ve hayvancılık popülizme açık bir alan. Tarım ve hayvancılık konusunda detaylı bilgiye sahip olmadan çok fazla konuşuluyor. Bu da toplumun yanlış bilgilendirilmesine sebep oluyor. Hayvancılık dönemimizde uygulanan politikalarla ve özellikle de destekleme politikalarında yapılan değişiklikle önemli mesafeler kat etti. Toplam tarım destekleri içinde yüzde 4 olan hayvancılığın payını yüzde 22 düzeyine çıkardık. Yapılan çalışmalarla birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi de artış gösterdi. Türkiye'deki sığır popülasyonu içerisinde yüzde 18 olan kültür ırkı oranı yüzde 36'ya ulaştı. Suni tohumlama faaliyetleri ve genetik kapasite ve kaba yem üretiminde artış yaşandı.”
 
TAGEM Genel Müdürü Masum Burak da AR-GE çalışmalarına verilen önemin arttığını, Bakanlığın kamu kurumları içinde en güçlü ve donanımlı AR-GE altyapısına sahip olduğunu söyledi. Başarılı bir AR-GE çalışması için kalifiye personel ve güçlü, uluslararası standartlarda altyapının gerekliliğine işaret eden Masum Burak, son yıllarda AR-GE çalışmalarına verilen önemin arttığını, açılan bu tesisin de bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu kaydetti.
 
Konuşmaların ardından Bakan Eker, tesislerin açılışını yaptı. Tesisleri gezen Bakan Eker, basın mensuplarına burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakanlık yetkilileri de 2005'te başlatılan ''Yerli Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Projesi'' çerçevesinde yürütülen çalışmaları anlattı. Proje çerçevesinde yerli sığır, at, koyun, keçi ırklarına ait spermaların -196 santigrat derecede dondurulduğu, sıvı azot içerisinde yüzlerce yıl bekletilebildiği, ihtiyaç duyulduğu anda bu spermaların çözdürülerek, suni tohumlama ile canlı hayvana dönüştürülebildiği anlatıldı. Bakan Eker'in tesisi gezdiği sırada 1986 yılında dondurulan ve bugün özel yöntemlerle çözülen halen hareketli bir sperma da ekranda gösterildi.
 
BOĞA TEST MERKEZİ VE GEN BANKASI
 
Açılışı yapılan tesislerde aynı anda 120 baş boğa adayının barındırılması mümkün olacak. Halen Türkiye'nin yıllık 4 milyon doz civarında olan sperma ihtiyacının yıllık minimum 2 milyon dozu bu merkezde üretilecek. Son biyoteknolojik yöntemlerin kullanıma sokulmasıyla uluslararası alanda rekabet edebilecek konuma getirilen Boğa Test Merkezi ve Gen Bankası, şu rolleri üstleniyor:
-Türkiye'nin yüksek genetik kapasiteli boğa sperması ihtiyacının ülke içinden, daha kısa sürede ve güvenilir olarak karşılanması.
-Suni tohumlamada kullanılan spermalarla gelebilecek olası genetik, viral ve bakteriyel hastalıkların bulaşmasının önlemesi.
-Yerli evcil genetik kaynakların gen haritalarının çıkarılması; sperma ve embriyoların dondurularak saklanması ve olası bir felaket sonrası yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak olan gen kaynaklarının yeniden soylarının canlandırılması ve devamlılığının sağlanması.

BİYOTEKNOLOJİ ÜNİTESİ

2001 yılında enstitü bünyesinde kurulan Embriyo Transferi Laboratuvarında cinsiyeti belirlenmiş sığır embriyosu üretiliyor. Embriyo Transferi Laboratuvarı ticari amaçlı embriyo üretimine başlamayı ve embriyo transferinin Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi sahaya aktarılmasını sağlayarak rutin uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyor. Genetik Laboratuvarında mevcut cihazlarla suni tohumlama yoluyla spermadan bulaşabilecek genetik hastalıklar teşhis edilebilecek. Laboratuvarda aynı zamanda yerli evcil genetik kaynakların gen haritaları çıkarılacak, yerli evcil hayvan genetik kaynaklardan bazılarının sperma, embriyo, doku kültürü ve hücre kültürlerinin korunması ve saklanması sağlanacak.
 
20.07.2010

KAYNAK: TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

 
< Prev   Next >

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter