http://www.tray-fa.com

BASIN AÇIKLAMASI Print E-mail

BASIN AÇIKLAMASI

     Son günlerde bazı basın organlarında, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan firmaların açıklanması hususunda yürürlükteki mevzuata yönelik eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yorumların yer aldığı görülmektedir.
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yasaların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde gıda güvenilirliğinin sağlanmasında azami bir yetkinlik ve özveri ile denetimlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, denetim kriterleri, AB normlarının yaklaşık iki katı bir ölçekteki iyileştirme ile yürütülmektedir. Bu etkin denetim kapsamında, Bakanlığımız tespit ettiği olumsuzluklar için gerekli yasal işlemleri de uygulamaktadır. Geçtiğimiz yıl olumsuzluk tespit edilen 1168 ürün sahiplerine toplam 6,5 milyon TL idarî para cezası kesilmiş ve bu ürünler toplatılarak imha edilmiştir. Taklit ve tağşiş tespit edilenlerin üretim izinleri de iptal edilmiştir.  
 
Mevzuatını her geçen gün daha olumlu bir noktaya taşıyan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, şu an yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde, firmaların teşhir ve ilan edilmesine ilişkin her hangi bir yetkiye sahip bulunmamaktadır. Mevcut yasal hükümler çerçevesinde, her hangi bir mahkeme kararı olmaksızın doğrudan doğruya firmaların isimlerinin açıklanması ve ilan edilmesi hukuken mümkün değildir. Bakanlığımızın denetim ve idarî ceza verme yetkisi bulunmakta fakat bu kişi ve kuruluşların kamuoyuna açıklanması noktasında doğrudan dava açmak gibi bir yetkisi de bulunmamaktadır.
 
13 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan ve bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecek 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun uyarınca yayınlanacak yönetmelikler ile önümüzdeki süreçte AB ile uyumlu gelişecek olan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tüketici lehine pek çok olumlu gelişmelerin yanı sıra bazı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasında da ilerlemeler sağlanacaktır.
 
Ayrıca, 2009 yılı gıda denetim sonuçları raporunda bebek mamalarıyla ilgili bölümde “0” olması gereken ibareyi “3” olarak işleyerek maddî hataya yol açan sorumlular hakkında da idarî soruşturma başlatılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
                                                                TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
 
                                                      BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
26.07.2010

 
Next >

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter