http://www.tray-fa.com

Çogaltma Sekilleri Print E-mail


Tamir ve Onarma Aşıları :
ImageMeyve ağaçlarında köklerin ve gövdenin toprak işleme aletleri, kemirgen hayvanlar ve hastalıklarla zararlandıklarında ağacın ömrünü uzatmak amacıyla tamir aşıları uygulanmaktadır. Bunlar kemer aşı ve köprü aşılarıdır.

a-Kemer Aşısı
     Genellikle tamir aşısı olarak ağaçların kök ve kök boğazlarında zararlanma meydana gelmişse uygulanır. Ağacın yanına dikilen çöğürler veya ağaç dibinden çıkan sürgünler gövdeye aşılanır. Zararlanma çok fazla ise ağacın etrafına 10-15 cm aralıkla çöğürler dikilir ve bunlar aşılanır. Aşılamada kabuk aşısı yöntemi üygulanır.

Imageb-Köprü Aşı
Bir tamir aşısı olup ağacın gövde kısmında zararlanma meydana gelmişse uygulanır. Aşı gövdenin kolaylıkla kabuk verdiği ilkbaharda uygulanmalıdır. Önce ölü ve yırtılmış kabuk kazınıp atılır. Yara yeri temizlenir, zararlı bölgenin etrafına her 5-8 cm de bir kalem yerleştirilmek üzere aşı yerleri hazırlanır. Kabukta açılan bu yerlere iki tarafından meyilli tarafından kesim yapılan kalem üzerindeki gözler köreltirilerek yerleştirilir. Kalemler ya ağaç üzerine inci çivilerle tutturulur ya da bağlanıp macunlanır.

Çifte Aşı
Bu aşıda üç birey kullanılır. Anaç, ara anaç ve kalem olmak üzere aşı yapılır. Aşı bir defada Imageyapılabildiği gibi aşamalı olarak da yapılabilir.  Çifte aşının amacı anaç ile üstündeki çeşit arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmak, hastalıklara dayanıklı bir gövde elde etmek, kalemde bodurlaştırıcı bir etki yapmak, kuvvetli bir gövde sistemi elde etmektir. Ara anacın uzunluğu 3 cm olabildiği gibi gövde ve ikinci çatıyı oluşturacak kadar büyükte olabilmektedir. Örneğin ayva üzerinde Bartlett armudu iyi bir uyuşma vermez ancak ayva üzerine Hardy armudu aşılanır ve bunun üzerine Bartlett armudu aşılanırsa uyum sağlanabilir.

Çevirme Aşısı
       Yetişmiş ağaçların çeşidini değiştirmek için kalem ve göz aşıları kullanılabilir. Çevirme aşılarında mevsime, ağacın büyüklüğüne, kabuk verme durumuna göre yarma, kakma, kabuk altı ve göz aşılarından  biri uygulanabilir. Göz aşısı uygulanacaksa ağacın üst kısmındaki ince 6-12 dala aşı yapılmalıdır. Bu durumda ağaç daha çabuk meyve vermeye başlar. 
    
  Image     Çevirme aşısında önce ağacın genel yapısına bakılarak hangi dallara aşı yapılacağına karar verilir. Ağacın çevresinde iyi dağılım gösteren ve kuvvetli gelişen dallar seçilir.  Aşılanacak dalların haricindeki  tüm dallar soluk dalları bırakılarak kesilir. Soluk dallarıda aşıdan sonra büyüyecek genç dalların büyümesini engelemiyecek şekilde budanır. Çevirme aşısı bir yılda  yapılmayıp ağacın büyüklüğüne göre birkaç yılda yapılmalıdır. Önce Kuzey-Batı yönündeki dallar aşılanır diğerleri soluk dalı olarak bırakılır. Diğer yıllar bırakılan bu dallar üzerine aşı yapılır ya da bu dallar çıkartılır. Aşılama ilkbahar başlangıcında, serin bulutlu fakat rüzgarsız bir havada yapılmalı, aşıdan sonra hemen macun sürülmelidir. Aşılamadan 3 – 5 gün sonra ağaçlar gözden geçirilmeli macunlarda çatlak veya delik varsa yeniden macunlanmalıdır. Gövdenin güneşten zarar görmemesi için kireçlenmesi, soluk dalları gözden geçirilerek kalemin güneşlenmesine engel olmaması için budanması gereklidir.

ImageYabani Meyve Ağaçlarının Aşılanması
     Birçok kültür meyve çeşidinin ana vatanı olan yurdumuzda bu meyvelerin yabanilerine gerek tarla, bahçe, yol kenarlarında gerekse orman kenar ve içlerin de fazlasıyla rastlamak mümkündür. Yabani elma, armut, erik, ahlat, alıç, döngel gibi meyve ağaçlarının meyveleri ekonomik olarak hiçbir değer taşımamaktadır. Bu ağaçları meyve kalitesi yüksek, Pazar değeri taşıyan standart çeşitlerle aşılamnak suretiyle hem çiftçilere hemde milli ekonomiye büyük katkıda bulunulacaktır.

Aşı Kalemlerinin Alınması ve Muhafazası
   Aşı yapımında kullanılacak kalem sürgünleri damızlık olarak seçilen iyi kaliteli, verimli, hastalıksız standart meyve çeşitlerinin ağaçlarından alınmalıdır. Kalem için seçilen sürgünler, dalların pişkinleşmiş, üzerinde yeterli sayıda Imagesağlıklı göz bulunan güneş gören taraftaki, kurşun kalem kalınlığında olan bir yıl önceki sürgünlerden alınmalıdır. Obur dallardan aşı kalemi alınmamalıdır, çünkü bu dalların verime yatmaları zor olur. Aşı kalemleri yapılacak aşının çeşidine göre değişik zamanlarda alınabilir. En iyi ve en emin şekil kalemin aşı yapılacağı zaman alınmasıdır. Ancak aşı döneminde geç kalındığında kalemlerin uyanmasını önlemek için ağaçlar kış uyku döneminde iken alınmaları uygundur. Alınan dalların uç kısmı ve üzerindeki yapraklar sap kısmı kalacak şekilde kesilmelidir. Kış döneminde alınan kalemler aşı zamanına kadar 50 –100 adetlik demetler yapılarak üzerlerine cinsi, çeşidi veya türü yazılarak bağlanır. Fazla sıcak veya soğuk olmıyan serin yerlerde nemli kum veya talaş içinde saklanır. Arada kontrol edilerek ısı, nem ve kuruma durumları incelenir. Kalemler kesildikten birkaç gün sonra kullanılacaksa içi su dolu bir kovaya konabilir veya ıslak çuvala sarılı olarakta muhafaza edilebilir.

Aşıda Kullanılan Malzemeler
        Aşı yapımında kullanılan bir takım aletler, aşı bağları ve aşı macunları bulunmaktadır.
Aşıda Kullanılan Aletler :
       Aşı yapımında aşı çakısı, serpent, budama makası, testere gibi aletler kullanılır. Bu aletlerin temiz ve keskin olmalarına dikkat edilmelidir. Çünkü bir takım bitki hastalık ve zararlıları aşı yapımında kullanılan bu aletlerle geçebilmektedir.

Aşı Bağları :
            Aşı yapıldıktan sonra kalem ile anacın aralarında herhangi bir boşluk kalmıyacak şekilde birleşmesi ve kalemin oynamamsı gereklidir. Bunun içinde aşı yapıldıktan sonra bağlanmalıdır. Aşıda kullanılan bağ malzemeleri rutubetten ve sıcaktan etkilenmemeli, elastiki ve dayanıklı olmalıdır. Aşı bağı olarak en uygun rafya olup bunlardan başka pamuk yün iplikler polietilen şeritler kullanılabilir.
        
Aşı Macunları :
        Macun aşıdan sonra aşı yarasının örtülmesinde kullanılır. Macun kullanılmazsa aşı çabuk kurur su ve havanın teması ile hastalık ve çürümeler görülebilir. Aşı macunları kalem aşılarında kullanılmaktadır. İyi bir aşı macununun soğuktan çatlamamsı, sıcaktan erimemesi ve aşı yerini bozmaması gerekir. Aşı macunları sıcak ve soğuk olarak iki şekilde yapılır. sOğuk macunlarda ısıtmaya gerek yoktur, süürüldükten sonra içinde bulunan uçucu maddeler kaybolur ve macun sertleşir. Sıcak macunlar ısıtmadan kullanılamazlar aşı yerini yakmaması için kullanırken sıcaklığına dikkat edilmelidir. Macun yapımında çam sakızı, zift, iç yağı, bal mumu, mangal külü, ispirto gibi maddeler kullanılmaktadır. 
< Prev   Next >

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter