http://www.tray-fa.com

Kaynak Bildirimleri

 

Bergamini A, Faedi W, 1984, Monografia di Cultivar DI Melo, İnstituta Sperperla Frufticolura Roma
Çınar A.İ., 1978, Kazovada Çilek Tarım, Köyişleri Bak. Tokat Böl. Araşt.Est.İren Ya, Genel Yay. No: 26
İren Z.1977 Genel Meyve Zararlıları, Tanınmaları, Yaşayışı ve Mücadele Metodları, Gıda Tarım ve Hay. Bak. Yay.
Kaşka N. Yılmaz M. 1976., Çev. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üni. Ziraat Fak. Yayın No. 79
Mağden R.Z, Meyveciliğe ilk Adım. Gıda Tarım ve Ha. Bak. Yay.E.36
Nicotra A. Ve Ark. 1938 Monografia di Cultivar di Susina. İnst. Sperimentale perla Frit. Roma
Kaya A.Oktay A.N. Küçük A.Y. 1986 Fındık Tarımı. Fındık Araş. Ens. Giresun
Ölez H.Meyvecilik.Gıda Tarım ve Hay.Bak.No E.109
Öz F. 1981 Kışın Yaprağını Döken Meyve Ağaçlarının Budanması. Atatürk Bahçe Kül.Araş.Ens.Yalova.
Karamanoğlu K, 1973, Genel Botanik,Çağlayan Kitapevi İstanbul.
Özbek N, 1973 Toprak Verimliliği ve Gübrekelr.Toprak Verimliliği Ankara Üni.Ziraat Fak. Yayın 525 Ankara
Özbek S. 1961 Armut Yetiştiriciliği.Mutedil İklim Türleri Ders Notları
Özbek S-1961 Elma Yetiştiriciliği. Ders Notları.Ankara Üni. Ziraat Fak.
Özbek S,1961 Şeftali Yetiştiriciliği. Mutedil İklim Türleri Ders Notları
Özbek S, 1976 Genel Meyvecilik. Çukurova Üni.Ziraat Fak.Yayın Noçlı
Strada G.Della ve ark.1984 Monografia di Cultivar di Pescoda Consumo Fresco İns.Sperimentale Perla Fritticultura Roma
--------1984 Zanzivivai 8 Ferrara 44040 Fossonova s. Marlo İtaly
Yılmaz M,1971 Budamanın Fizyolojik Esasları ve Uygulama Tekniği. Tarım Bak.Ziraat İşl. Genel Md.lüğü Yayın No D 146
-------  Önemli Meyve Hastalık ve Zararlıları Bayer-Tarım
1984 Kastamonu İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyaç Raporu.Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Topraksu Genel Md.lüğü Yayın No 27
1988 Kiwifruit Yetiştiriciliği. Tarım Orman ve Köyişl.Bak. Çiftçi Broşürü
1989 Elma Yetiştiriciliği. Tarım Orman ve Köyişl.Bak. Çiftçi Broşürü.
1990 Bitki Koruma Elkitabı,Tarım Orman ve Köyişl.Bak.İzmir İl Md.
1991 Elma Çeşit Katoloğu, Tarım  ve Orman Köyişl.Bak.Ankara
1993 Ilıman İklim Meyve Türlerinde Standart Çeşitler, Atatürk Bahçe Kült.Araş.Ens.Yalova
1993 Armut Çeşit Katoloğu, Tarım ve Köy İşl.Bak.Yayınları
1991 Genel Tarım Sayımı, T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
1993 Tarımsal Yapı ve Üretim,T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
1994 Tarım İstatistikleri Özeti, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Bitki Koruma El Kitabı, İzmir İl Müdürlüğü, 1990
Prof.Dr. M.Nail Oraman: Sebze İlmi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları,323,Ders Kitabı,1968
Dr. S. Ekinci. Özel Sebzecilik, 1971
Doç. Dr. A.Günay: Serler ve Serlerde Sebze Yetiştirme Tekniği, Ankara 1976
Dr.S.Ekinci: G.T.H.Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları
Z. Kütevin, Dr. T.Türkeş: Sebzecilik, Genel Sebze Tarımı Prensipleri ve Pratik Sebzecilik Yöntemleri,1985
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Çiftçi Broşürleri, Çeltik Yetiştiriciliği, Biber Yetiştiriciliği, 1988
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Web Sitesi : Yetiştiricilik Bilgileri
Meyve Yetiştiriciliği Ders Notları.: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 1975-1978
Sebze Yetiştiriciliği Ders Notları : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 1975-1978
Tarla Bitkileri Ders Notları: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1973-1976
Hayvan Yetiştiriciliği Ders Notları: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1973-1976
Süt Sığırcılığı: T.C.ziraat Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğü Yayın No.17
Besi Yetiştiriciliği: T.C.ziraat Bankası Proje Değerlendirme Müdürlüğü
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Web Sitesi: Tarım Haberleri

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter